top of page

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat een behandeling niet voldoet aan uw verwachting, dit kunt u natuurlijk eerst met uw behandelaar bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u via de aangesloten beroepsvereniging van de behandelaar een klachtenfunctionaris/geschillencommissie inschakelen.

Beroepsverenigingen behandelaars Vita Qualis:

Hetty Buitelaar > AVIG

Peter Kruithof > NVA

Ronald de Landmeter > NVKH

Edwin Lipperts > KNMP

Roos Quadekker > NHG en AVIG

 

Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde, Stichting Zorggeschil of Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen ingeschakeld worden. Als er sprake is van een ernstige klacht, kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te neer te leggen bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

bottom of page